czary

Duchowość to jedna z nadrzędnych cech, które stanowią podstawę magii i jej rozmaitych dyscyplin, dziedzin, gałęzi oraz poszczególnych podkategorii w jej obrębie. Można mówić o