czary

Duchowość to jedna z nadrzędnych cech, które stanowią podstawę magii i jej rozmaitych dyscyplin, dziedzin, gałęzi oraz poszczególnych podkategorii w jej obrębie. Można mówić o modelu duchownym, wymiarze duchownym, kiedy to w grę wchodzi wieszczbiarstwo w różnym stylu. Nie ma znaczenia w zasadzie czy mowa o horoskopach, które przetrwały po dzień dzisiejszy, wróżeniu z sił przyrody czy też stawianiu tarota. W każdym z tych przykładów za kluczowe uznaje się przede wszystkim duchowe uspokojenie, ukojenie. To jest jeden z najbardziej starych modeli wróżbiarstwa, który nadal jest obecny i praktykowany. Wierzyło się i nadal się wierzy w istnienie duchów, w łączność człowieka żyjącego ze światem zmarłych, przejście duszy do innego lepszego i duchowego wymiaru.

Wszystko to okazuje się właśnie efektem stworzenia w ramach wróżbiarstwa modelu duchowego.

Related Posts