czary

Airmed – bóstwo mitologiczne

W dawnych wierzeniach wyznawano przede wszystkim rozmaite rodzaje praktyk pogańskich. Poza zwyczajami natomiast bardzo często ludzie pokładali swe nadzieje w rzekomo istniejących ich zdaniem bóstwach, zawsze mających nadprzyrodzone siły. Jest to tym samym równoznaczne przede wszystkim z tym, że ludzie poszukiwali otuchy, nadziej, a wiara w tego typu bóstwa była dla nich ostoją. I tak wierzono między innymi w istnienia mitologiczne. Na tej podstawie wyróżniano przede wszystkim podział na mitologie różnych krajów. W związku z tym, wydziela się chociażby mitologicznego boga jakim jest Airmed. Jest to bogini sztuki wiedźm i leczenia. To postać, która zaliczana jest do ludu Tuatha de Danaan. Uznawano Airmed w dawnych wierzeniach za siostrę Miacha, to także córka Dian Cecht.

Related Posts