Egipskie bóstwo

Thot to jeden z najsłynniejszych, egipskich bogów, którego znano od dawien dawna już w mitologii tego regionu. Był określany jako bóg Księżyna, stanowił wyimaginowanego opiekuna mądrości. Thota ustanowiono wręcz bogiem stwórcą.http://www.el-klim.pl/page1.php Jak podają prastare wierzenia, to bóstwo egipskie miało być rzekomym autorem pierwszych tak popularnych egipskich hieroglifów.butla z tlenem

Zdaniem wyznających w niego wiarę, Thot stworzył także rozpowszechniony na szeroką skalę egipski kalendarz. Uznawano go za bóstwo będące mądrością w zakresie nauk matematycznych w szczególności. Stwierdzono, że jest to opiekun nauki, bóg geometrii oraz arytmetyki. Co więcej, uznawano go też za patrona rysunków oraz liczb i muzyki. Był opiekunem pisarzy, literatów, artystów i wszystkich ludzi wrażliwych na piękno wielorakich typów i gatunków sztuki.

masy parafinowe